TOMÀS REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL S.L.
C/ Sant Llorenç Desmunts, 26
Poligon indústrial Malloles. 08500 Vic (Barcelona)
T 93 885 45 54 - F 93 889 36 79
Avís legal

 Aquesta pàgina web és propietat de 

TOMÀS REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL S.L.
C/ Sant Llorenç Desmunts, 26
Poligon indústrial Malloles. 08500 Vic (Barcelona)
T 93 885 45 54 - F 93 889 36 79
 
· L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per activitats contràries a les lleis, a la moral o usos lessius dels drets i interessos de tercers.
·L'accés a aquesta Web és responsabilitat única dels usuaris.
·L'accés a aquesta Web no suposa l'establiment de cap tipus de relació comercial entre l'usuari i Roca Fitó S.L.
·Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina són titularitat de TOMÀS REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL S.L.
· En cas que l'usuari proporcioni algun tipus d'informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.